De praktijk

Hoe ga ik te werk?

- We hebben samen een afspraak gemaakt, op de eerste afspraak houd ik eerst
  een intake.
- We nemen je klacht onder de loep en nemen je persoonsgegevens op.  
- We noteren welke medicijnen je inneemt en/of welke supplementen.
  
Alles wat je ziet, voelt, denkt, eet, heeft invloed op je en kan een verstoring veroorzaken. Als je teveel koffie drinkt ( voeding) dan kun je hoofdpijn krijgen (lichaam) of een slaapprobleem. Hierdoor raak je door je hoofdpijn of gebrek aan slaap geirriteerd. (emotie)  Dit is een klein voorbeeld voor een verstoring waar je zomaar in kunt belanden. ALLES heeft invloed op het totale systeem van jou als mens zijn.

Via de kinesiologie probeer ik van het lichaam die informatie naar boven te halen die inzicht geeft over jouw klacht. Dit is een mooie maar ook unieke methode. Je zult erg verwonderd zijn als je merkt wat je lichaam allemaal te vertellen heeft. Het hoofd gaat uit, het lichaam mag praten! Je lichaam als meetinstrument is ook het meest unieke wat er is.

- Tijdens de behandeling lig je aangekleed op de behandeltafel. 
- Er kunnen ontzettend veel spieren van je lichaam gebruikt worden als
  meetinstrument.
- Via jouw lichaam meten we dus de onbalans.
- Ook als er fysieke beperkingen zijn is het mogelijk via het lichaam te meten.  
- Bij pijnklachten proberen we het pijngebied te omzeilen.
- De onbalans kan te maken hebben met diverse factoren. Het mooie is dat je
  de disbalans ook ziet en voelt. Je maakt bewust mee wat het lichaam jou wil
  vertellen.  
- Je lichaam als meetinstrument, geeft direct aan met welk onderdeel de klacht 
  te maken heeft.  
- Hiermee krijg je een behandeling op maat.

Wat kan ik onder andere meten

Structureel
- hoofdpijn, rugklachten, buikpijn
- regulier uitbehandeld?  
- fysieke klachten die maar niet verdwijnen of steeds terugkomen
- verkeerde lichaamshouding
- schouder en nekklachten
- spijsverteringsklachten
- vermoeidheid
- gewrichtsklachten of spierpijn
- steeds terugkerende blessures  

Chemisch
- tekorten aan vitaminen en/of mineralen
- allergie, intolerantie
- toxische belasting zoals zware metalen
- spijsverteringsklachten
- darmklachten
- onverklaarbare klachten en pijn  
- de orgaanklok
- celzouten
- gebitsproblemen
- ondersteunende middelen
- immuniteit, virussen, bacteriën, parasieten e.t.c.

Emotioneel
- verdriet, boosheid, angst
- jaloezie, bitterheid, faalangst
- patronen veranderen
- trauma
- post traumatisch stress syndroom  
- neerslachtigheid en depressie e.t.c.

Elektro magnetisch
- belasting van diverse vormen van straling
- chakra
- meridianen
- aura  
- Tibetaanse energie etc.

Ook is het mogelijk om te werken aan :

Fobieën
- hoogtevrees, smetvrees, spinnen

Dwangmatige patronen
- roken, alcohol, drugs, voedingsstoornissen, dwangmatige handelingen of
  gedachten

Diversen
- gebrek aan zelfvertrouwen
- wanneer bepaalde dingen niet willen lukken
- wanneer bepaalde dingen steeds weer gebeuren
- concentratieproblemen
- slaapproblemen
- stress/ burn out
- onbegrepen en vage klachten
- overgewicht

Mijn taak is het verband te leggen wat er uit de spiertesten komt. Dit geef ik in het kort aan jou door. Door de vele opleidingen en ervaring ben ik in staat om je dit op een heldere en duidelijke manier uit te leggen. Het allerbelangrijkste is namelijk dat je het allemaal begrijpt.
Natuurlijk wordt er ook gezorgd dat de disbalans in balans wordt gebracht. Dit doe ik door middel van diverse technieken. Alles maak je bewust mee en alles wordt je uitgelegd en overal wordt je bij betrokken. Ik probeer op een efficiënte manier kwaliteit te leveren.   

Fijn om te weten:
- Er is geen verwijzing van een huisarts nodig
- Geen eigen risico van je zorgverzekering!
- Het is mogelijk een deel van de kosten vergoedt te krijgen van je
  zorgverzekering.  Ik ben een geregistreerd therapeut bij de BATC.
- Je ontvangt na de behandeling een declaratieformulier voor je 
  zorgverzekering.
- Als therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie,
  waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die Wkkgz ( Wet kwaliteit,
  klachten en geschillen zorg) verplicht wordt  gesteld. Verzekering via Baelens.
- Er is een brandveilige omgeving. Regelmatig worden de voorzieningen
  gecontroleerd door een gediplomeerde brandweer.
- Er kan contant of per bank worden betaald. Pinnen is niet mogelijk.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Dat is wettelijk gezien ook verplicht. Het dossier bevat behalve de persoonsgegevens ook aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 
De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik:
- zorgvuldig omga met de medische en persoonlijke gegevens
- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens
- de gegevens niet langer bewaar dan wettelijk noodzakelijk is

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
- een andere zorgverlener te informeren, ( bij doorverwijzing en alleen met uw
  toestemming)
- in geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing

Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht
(beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

Financiële administratie en privacy
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- uw naam, adres, postcode en woonplaats
- geboortedatum
- de datum van de behandeling
- omschrijving van de behandeling: natuurgeneeskundig consult
- de kosten van het consult
- de wijze van betaling van het consult.

Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Tijdens het eerste consult zal ik vragen de privacy verklaring te ondertekenen, wat dan bij het dossier wordt gevoegd.

Afspraak maken
Of boek gelijk:

  • Losse consulten, ( gemiddeld 1 uur, kan soms uitlopen tot 1,5 uur, tegen hetzelfde tarief)
  • € 65,-
  • Meer informatie