Disclaimer

De Intentie is verantwoordelijk voor het in stand houden  van deze website. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site. Door het gebruik van de site gaat u akkoord met deze disclaimer.

Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of publiek gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Intentie.

Afspraak maken
Of boek gelijk:

  • Losse consulten, ( gemiddeld 1 uur, kan soms uitlopen tot 1,5 uur, tegen hetzelfde tarief)
  • € 65,-
  • Meer informatie