Orthomoleculaire therapie

In de orthomoleculaire therapie maakt men gebruik van stoffen, die min of meer lichaamseigen zijn (vitamines, mineralen, sporenelementen, aminozuren en essentiële vetzuren). Men gebruikt deze stoffen o.a. om de diverse lichaamsorganen te beschermen voor  oxidatieve stress of uit ons milieu afkomstige toxines, of om verouderingsprocessen te vertragen en ziekteprocessen af te remmen dan wel tot staan te brengen.
In deze vorm van therapie is de laatste jaren een geweldige ontwikkeling. De oorzaak hiervan is de toename in kennis in dit vakgebied. De laatste tijd worden inzichten uit de orthomoleculaire geneeskunde steeds meer overgenomen in de standaard ofwel reguliere geneeskunde.

Dr. Schüssler celzouttherapie
Dr. W.H. Schüssler (1821-1898) was arts, homeopaat en anatoom-patholoog. Hij ontdekte in zijn werk als anatoom-patholoog dat na crematie 12 anorganische zouten als reststof van het gecremeerde lichaam overbleven. Ook constateerde hij dat een wanverhouding in deze anorganische verbindingen terug waren te vinden in het ziektebeeld van de overleden persoon. Vanuit deze ervaringen werd door hem de basis gelegd voor de celzouttherapie, de basis naar natuurlijke gezondheid.
Celzouten, volgens de klassieke receptuur®, als door de lichaamscellen opneembare stof, kunnen door jong en oud gebruikt  worden naast elke andere vorm van medicatie, zowel regulier als homeopathisch. Het gaat om zouten (verbinding van 2 of meer minerale stoffen), die wij normaal gesproken via onze voeding voldoende binnen zouden moeten krijgen.
bron: www.celzouttherapie.nl

Oligo therapie
Sporenelementen zijn stoffen die het lichaam in zeer kleine hoeveelheden nodig heeft. In tegenstelling tot vetten, eiwitten en koolhydraten, die zorgen voor de opbouw en energievoorziening van het lichaam, ligt de rol van sporenelementen in de sturing van lichaamsfuncties. Aanvulling van de ontbrekende sporenelementen biedt de mogelijkheid om verstoorde lichaamsfuncties positief te beinvloeden. Oligo-elementen heffen consquent disbalansen op en reguleren stofwisselingssprocessen op celniveau.
Door middel van het invullen van een anamneseformulier kan snel en effectief bepaald worden welke oligomiddelen voor jou het meest noodzakelijk zijn.

Oorzaken van tekorten:
1. Voedingsfouten
2. Toename van schadelijke stoffen in de door ons opgenomen
    voeding en dranken
3. Milieuvervuiling van lucht, water en bodem
4. Veroudering of ziekte
5. Psychische en fysieke overbelasting door ons leefmilieu
6. Gebruik van medicamenten


Dit valt volgens de vijf principes onder voeding, energie, prikkeloverdracht, psyche, drainage