Touch for Health

Touch for Health is een testmethode waardoor we informatie kunnen krijgen over het functioneren van het autonome zenuwstelsel. Dit is het deel van ons zenuwstelsel wat autonoom verloopt, wat niet met onze verstand en onze wil wordt geregeld. Het autonome zenuwstelsel regelt vele functies zoals de snelheid van de hartslag, gespannen of ontspannen zijn. Ook kan Touch for Health informatie geven over de emotionele gesteldheid. Ziekten kunnen ontstaan door onopgeloste problemen. Sommige gebeurtenissen worden niet goed verwerkt en worden in het lichaam opgeslagen. Ze verstoren het goed functioneren van lichaamsfuncties en van het autonome zenuwstelsel. Ook wordt de methode gebruikt om overgevoeligheden voor de verschillende soorten voedsel te testen.


Dit valt volgens de vijf principes onder energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.